Azeri | English | فارسی

بخش های بستری

بخش های بستری بیمارستان بین المللی قائم (عج)

جراحی زنان و زایمان

 

بخش جرّاحي زنان (مينا) در بال شرقي طبقة دوم بيمارستان بين المللي قائم (عج) در جوار بخش نوزادان (سوسن) و NICU واقع شده است. طرّاحي بخش به نحوي است که براي کنترل هرچه بيشتر بخش، ايستگاه پرستاري در وسط آن تعبيه شده است. اتاقهاي اين بخش به صورت بسيار شکيل و زيبا در دو رديف مجزّا بهصورت اتاقهاي دوتخته و تک تخته طرّاحي شده اند. اتاقهاي دوتخته ضمن برخورداري از فضا و چشم انداز بسيار زيباي مزارع و مراتع سرسبز داراي امکاناتي چون تخت الکتروهيدروليک تمام اتوماتيک، سرويس بهداشتي اختصاصي مجهّز به دوش حمّام، سيستم احضار پرستار در اتاق و نيز سيستم اعلام سقوط ناگهاني بيمار در سرويس بهداشتي، تلويزيون، کاناپة تخت خوابشو براي استراحت همراهان و ... است. در اتاقهاي تک تخته علاوه بر امکانات فوق سيستم رايانهاي متّصل به اينترنت پرسرعت، مايکروفر و چايساز براي رفاه حال همراهان بيمار فراهم شده است.

دو اتاق ايزوله براي درمان بيماران عفوني در بخش در نظر گرفته شده که مجهّز به راهروي ورودي با امکانات روشويي چشمي و ديسپنسر دکونکس (براي ضدّ عفوني کردن دستها قبل از ورود به اتاق بيمار) است.

در بخش تجهيزات ترالي اورژانس، دستگاه ECG، کپسول اکسيژن پرتابل، نگاتوسکوپ، پالس اکسيمتر، دستگاه گلوکومتر و ترمومتر ديجيتال، پمپ انفوزيون و ... براي خدمترساني سريعتر و با کيفيت مطلوبتر به مددجويان گرامي موجود است.

براي رفاه حال مادران باردار و صدور گواهي ولادت نوزادان، واحد صدور گواهي ولادت در همين بخش در نظر گرفته شده است و گواهي ولادت در کمتر از 24 ساعت صادر و به ثبت احوال رشت ارسال خواهد شد.

بخش مينا بخش جرّاحي زنان و زايمان بيمارستان بينالمللي قائم (عج) است که بيماران با جرّاحيهاي مختلف مثل سزارين، هيستروسکوپي، لاپاراسکوپي هاي تشخيصي و درماني (کيست تخمدان، هيسترکتومي، انوماليهاي مادرزادي و ميوم، چسبندگي، اندومتريوز و حاملگي خارج از رحم و ...)، انواع جرّاحيهاي لاپاراتومي (هيسترکتومي، بدخيميهاي دستگاه تناسلي و تخمدانها و رحم و ...)، انواع جرّاحي هاي ترميمي و زيبايي ژنيکولوژي، ترميم افتادگي مثانه و ... در آن بستري ميشوند. جرّاحي لاپاراسکوپي يک روش بستة جرّاحي است که طيّ آن بدون نياز به باز کردن جدار شکم، احشاي داخل شکم و لگن کاملاً با يک تلسکوپ پنج تا دوازده ميليمتري ديده ميشود و به اين وسيله بسياري از بيماريها بدون نياز به برش جرّاحي روي شکم بيمار، توسّط جرّاح قابل تشخيص و درمان است. جرّاح در اين روش -که معمولاً با بيهوشي عمومي انجام ميشود- قادر است ابزار جرّاحي را از سه تا چهار سوراخ پنج تا ده ميليمتري درون شکم بفرستد و از طريق اندوسکوپ -که در نوک آن دوربين بسيار حسّاسي تعبيه شده است- ميتواند داخل حفرة شکم و لگن را بررسي کند. اين روش جرّاحي در بيمارستان بين المللي قائم (عج) با استفاده از جديدترين دستگاههاي روز دنيا در اتاق عمل هاي مجهّز و مدرن انجام ميشود. مزيّت روش لاپاراسکوپي نسبت به جرّاحي هاي باز براي بيماران، مدّت بهبودي کوتاهتر و عوارض کمتر آن از قبيل چسبندگي است. بيماراني که به روش لاپاراسکوپي جرّاحي ميشوند، نسبت به عمل جرّاحي باز خيلي زودتر دورة نقاهت را سپري ميکنند و به زندگي عادّی بازميگردند. ضمناً فرايند بهبود ترميم زخم نيز سريعتر انجام ميشود و بيمار درد بعد از عمل کمتر و عوارض قلبي- ريوي کمتري دارد، چون وسعت زخم نسبت به روش باز بسيار کمتر و ناچيز است.

اين بخش يکي از فعّالترين و پرمريض ترين بخشهاي بيمارستان است و گردش کاري آن بسيار بالاست. با توجّه به تعداد زياد متخصّص زنان و زايمان و فوق تخصّصهاي ناباروري بيمارستان بين المللي قائم (عج) -که بيماران آنها اکثراً در اين بخش بستري ميشوند- ضريب اشغال تخت در اين بخش حدود صد درصد است.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 428

جراحی عمومی

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 364-362

اطفال و نوزادان

بخش اطفال و نوزادان

بخش اطفال بيمارستان بين المللي قائم (عج) در طبقة دوم بيمارستان واقع شده و داراي هشت تخت براي اطفال و چهارده کات نوزاد است. طرّاحي اين بخش به گونه اي است که کودکان احساس شادي و طراوت ميکنند و هيچگونه دلتنگي و احساس ترس و نگراني به کودک دست نميدهد. از رنگهاي شاد و آرامبخش در راهرو و ديوارهاي اتاقها استفاده شده است و نورپردازي اتاقها و راهروهها به گونه اي است که کودکان را به وجد مياورد. اتاق مخصوص بازي اطفال نيز با کلّيه امکانات بازي براي کودکان در نظر گرفته شده است

اين بخش در مجاورت بخش مراقبتهاي ويژة نوزادان قرار دارد و در صورتي که نوزاد تازه به دنيا آمده به هر دليل دچار مشکل شود، بلافاصله ظرف چند ثانيه به بخش NICU منتقل ميشود. اين بخش داراي پرستاران با سابقة کار در بخش اطفال است. کلّيه کودکاني که تحت عمل جرّاحي قرار ميگيرند، در اين بخش بستري ميشوند. فعّاليتهاي اين بخش را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:

 • فعّاليتهاي بهداشتي
 • فعّاليتهاي درماني
 • فعّاليتهاي آموزشي

فعّاليتهاي بهداشتي بخش اطفال

 • اجراي واکسيناسيون بدو تولّد براي کلّية نوزادان متولّد شده در بيمارستان و ...
 • در موارد استثنا اجراي تلقيح واکسن دورهاي براي بيماران ساير بخشها و پرسنل (واکسن کزاز و هپاتيت)
 • انجام آزمايشهاي غربالگري طرح کشوري براي نوزادان سه تا پنج روزة بستري در بخش نوزادان

فعّاليتهاي درماني بخش اطفال

 • پذيرش کودکان و نوجوانان بيمار با مشکلات داخلي و جرّاحي از واحد پذيرش، پليکلينيک و مطبّ پزشکان
 • الف) مشکلات داخلي: تب و تشنّج، پنوموني، آسم، برونشيت، عفونت ادراري، گاسترو انتريت، پان سينوزيت، بيماران عفوني، ديابتي، فاويسم، تزريق فراوردههاي خوني و ...
 • ب) مشکلات جرّاحي: تانسيلکتومي، هموروئيد، هرني، تروما، انواع شکستگيها يا اختلالات مادرزادي در اندامها، هيپوسپاديازيس، ختنه و ..
 • * فعّاليت درماني بخش نوزادان (شيرخوار زير يک ماه) عبارت است از: ارائه خدمات تشخيصي- درماني با استفاده از دستگاههاي انکوباتور و فتوتراپي در مورد ايکتر نوزادي.

فعّاليتهاي آموزشي

 • آموزشهاي حين بستري: آشنايي و معرّفي بخش به بيماران و همراهان، آموزش رعايت نکات بهداشتي و ايمني، آشنا کردن همراه کودک با بيماري و شرايط و عوارض آن، ارائة کتابچه هاي آموزشي و آموزش چهره به چهره به مادران شيرده و در مورد بيماريهاي خاصّ اطفال آموزش رعايت بهداشت دست و ايزولاسيون.
 • آموزشهاي حين ترخيص: ارائة کارت ويزيت پزشک مربوط، آموزش در مورد نحوه ميزان و عوارض داروهاي خوراکي و غيرخوراکي، آموزش درباره اقدامات لازم در صورت بروز مشکل، نحوه و زمان مراجعات بعدي، ارائه برگه هاي آموزشي و بروشورها و انجام تست غربالگري شنوايي سنجي.
 • آموزشهاي پس از ترخيص گروه حامي: پاسخ به سؤالات مادران شيرده به صورت تلفني درباره رعايت نکات بهداشتي و تغذيه اي.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 284-283

POST ANGIO

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 433-432

داخلی

بخش داخلي (بخش گلايل و مريم)

بخش داخلي در طبقة سوم بال شرقي بيمارستان واقع شده و در دهم مهرماه 1392 افتتاح شده است. در اين بخش مراقبت و درمان بيماران گوارش، غدد، عفوني و نورولوژي انجام ميشود.

اين بخش داراي امکانات زير است:

16 اتاق و 28 تخت هيدروليک تماماتوماتيک، که شامل دو اتاق VIP و دو اتاق ايزوله است. هر اتاق شامل سرويس بهداشتي اختصاصي، تلويزيون LCD، يخچال، خطّ تلفن، کاناپة همراه، سيستم احضار پرستار، اکسيژن و ساکشن سانترال و چراغ راهنماي شب است. بخش داخلي داراي دو بخش مردان و زنان (گلايل و مريم) است. درب خروج اضطراري نيز در انتهاي راهرو قرار دارد. اتاق پزشک مجهّز به ست کامل معاينة بيمار است. اين واحد مجهّز به دستگاه امحاي لگن اتوماتيک، سيستم PTS براي انتقال سريع آزمايشها و داروها، سيستمهاي پيشرفتة پمپ انفوزيون براي ترانسفوزيون وريدي داروها بهصورت دقيق، دستگاه پالس اکسيمتر، ترمومتر ديجيتال، دستگاه گلوکومتر، ساکشن پرتابل، سيستم PAX براي رؤيت گرافيها، اينترنيت پرسرعت و دوربين مداربسته است.

اتاقهاي ايزوله داراي راهروي ورودي روشويي با پمپ دکونکس براي ضدّ عفوني کردن دستها قبل و بعد از ورود به اتاق بيمار است. دو اتاق VIP در اين بخش داراي اينترنت پرسرعت، لپتاپ اختصاصي براي بيماران، سشوار، مايکروفر و چايساز است. به هر بيمار بستريشده کتابچههاي لازم آموزشي داده ميشود.

با توجّه به بالا بودن تعداد پزشکان شاغل در اين بخش، اين بخش بيمارستان اغلب تخت خالي ندارد و ضريب اشغال تخت اين بخش نزديک صد درصد است. پرستاران شاغل در اين بخش، سابقة کار چندين ساله در بخشهاي داخلي را دارند و کاملاً به دستورات پزشکان داخلي مسلّط هستند.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 322-320

بخش زایمان

بخش زایمان

بخش زايمان (بخش نرگس) بخشي بسيار زيباست که ميتواند خاطره انگيزترين لحظة زندگي شما را بيافريند. اين بخش در طبقة اول در سمت بال غربي بيمارستان بين المللي قائم (عج) روبه روي اتاق عمل قرار گرفته است. موقعيت مکاني اين بخش طوري است که درست در کنار ICU و روبه روي اتاق عمل قرار گرفته است که اگر بيمار دچار مشکل حادّي شود، دسترسي به اتاق عمل و بخش مراقبتهاي ويژه در چند ثانيه ممکن خواهد بود.

بخش زايمان شامل قسمتهاي زير است:

 • اتاق معاينة زائو که در وروديِ بخش تعبيه شده و شامل يک تخت ژنيکولوژي مدرن و يک تخت پذيرش بيمار سرپايي با امکانات فتال مونيتورينگ يک و چند قلويي است.
 • - پنج اتاق بستري که هر کدام مجهّز به دو تخت مدرن الکتروهيدروليک تماماتوماتيک بستري با قابليت تنظيم توسّط خود بيمار، سرويس بهداشتي اختصاصي، تلويزيون LCD، يخچال، سيستم تهويه، دو تخت همراه، سيستم احضار پرستار و اکسيژن و ساکشن سانترال است.
 • اتاق آمادگيهاي قبل از زايمان براي پذيرش و آماده سازي بيماراني که نامزدِ سزارين و D&C هستند.
 • يک اتاق VIP نيز با همة امکانات لازم براي رفاه حال بيمار و همراهان او آماده شده است.
 • کلاسهاي آمادگي زايمان توسّط کارشناس مامايي دورهديدة اين بخش در واحد پليکلينيک برگزار ميشود. همة مادران در نيمة دوم بارداري (بيست هفتة کامل) با گواهي سلامت از پزشک متخصّص زنان ميتوانند در اين کلاسها شرکت کنند.
 • - وجود يک اتاق زايمان مجهّز به همة امکانات مورد نياز براي انجام يک زايمان طبيعي ايمن و بدون درد. از تجهيزات اين اتاق ميتوان به امکانات زايمان در آب، سرويس بهداشتي اختصاصي، تخت بستري الکتروهيدروليک، تخت پيشرفتة زايمان، کات وارمردار اتوماتيک با قابليت تنظيمات پيشرفته، ساکشن پرتابل، اکسيژن و ساکشن سانترال، دستگاه ونتوز، ماشين بيهوشي و همة امکانات لازم احياي و امکانات حضور همراه نوزاد اشاره کرد.

تختهاي اين بخش به دليل حضور جرّاحان فوق تخصّصي ناباروري خوشنام و مشهور استان گيلان و ايران -که در اين بيمارستان و در اين بخش فعّاليت دارند- اغلب مواقع پر است. همچنين به دليل حمايت بيچون و چرا و همه جانبه مديران اين بيمارستان از زايمان طبيعي و امکانات و تسهيلات فراواني که براي انجام زايمان طبيعي در بيمارستان صورت ميگيرد و با توجّه به اينکه کلّيه روشهاي زايمان بي درد مثل انتونکس (گاز CO2)، اپيدورال، زايمان در آب و ... در اين بيمارستان همگي به طور روزمرّه انجام ميشود، بيماران و خانمهاي باردار استقبال فراواني را در ماههاي اخير براي بستري شدن در اين بخش و استفاده از زايمان طبيعي و بيدرد به عمل آوردهاند و اين از سياستهاي مديران بيمارستان در جهت حمايت از سياستهاي اصولي وزارت بهداشت و درمان در زمينة حمايت از زايمان طبيعي در مقايسه با سزارين است.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 221-192

دیالیز

دیالیز

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 429

شیمی درمانی

 

تلفن : 19-01333565011

داخلی : 415