Azeri | English | فارسی

قوانین و مقررات

 

با احترام خواهشمندیم کلیه مقالات و گزارش پایانی طرحها یی که از مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان قائم (عج)و امکانات این مرکز جهت پژوهش خود بهره مند می شوند
در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان تقدیر و قدردانی نمایید.

با تشکر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیماستان قائم (عج)