Azeri | English | فارسی

اهداف راهبردی

برنامه راهبردی مرکز:

اهداف:

هدفمند نمودن پژوهش­های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه­ سازی استفاده از بودجه­ های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران

توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره­ گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل­های بومی و ...

بسط و توسعه ارتباطات و همکاری­ های منطقه­ ای، ملی و جهانی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه­ ها و اجرای پروژه­ های مشترک و کارهای گروهی.