Azeri | English | فارسی

اخبار

نهم مهر روز جهانی سالمندان

نهم مهر روز جهانی سالمندان

روز جهانی سالمند

فرصت های برابر برای تمام سنین

سالمندی یکی از ادوار زندگی افراد است که در تمام کشورها گروهی را به خود اختصاص داده است.در حال حاضر 6.6 درصد جمعیت ایران بیش از 60 سال سن دارند که این روند رو به افزایش خواهد بود.

سالمندی به معنی محدودیت تمام فعالیت فیزیکی و روانی زندگی شما نخواهد بود بلکه فرصتی است جهت لذت بردن از روزهای بازنشستگیتان!

با استفاده از راهکارهای زیر سبک زندگی خود را در این دوران ارتقا دهید!

در فعالیت های فیزیکی خارج از خانه شرکت کنید.                        

ارتباط خود را با محیط پیرامونی خود حفظ کنید.

از رژیم غذایی سرشار از فیبر، سبزی و میوه استفاده کنید.

در صورتیکه محدودیت درمانی ندارید،حتی زمانی که تشنه نیستید آب بنوشید.

جهت کاهش خطر ابتلا به دیابت و حمله های قلبی و مغزی وزن مطلوب داشته باشید.

استعمال سیگار و دخانیات را فراموش کنید.                     

با یادگیری یک زبان جدید یا انجام بازی فکری مغز خود را فعال نگاه دارید.

به خاطر داشته باشید که شما همواره برای خانواده و دوستانتان ارزشمندید!                                

بازگشت