Azeri | English | فارسی

اخبار

انجام خدمات EEG(نوار مغز) برای مراجعین

انجام خدمات EEG(نوار مغز) برای مراجعین

خدمات EEG  (نوار مغز) برای کلیه بیماران سرپایی در بیمارستان قائم انجام می شود.

به کمک EEG می‌توان در انواع فعالیت‌های مغزی به تعیین میزان آن فعالیت و شناسایی نواحی درگیر مغزی پرداخت. در نتیجه بررسی و تحلیل سیگنال ثبت شده از طریق دستگاه در طیف گسترده‌ای از کاربردهای تشخیصی و پژوهشی، همچون موارد زیر، نقش مؤثری دارد:
۱- تشخیص آسیب مغزی سربرال و تعیین محل آن
۲- بررسی حملات صرعی
۳- تشخیص اختلالات روانی
۴- مطالعه خواب و بررسی اختلالات آن
۵- مشاهده و تحلیل پاسخ‌های مغز به محرک‌های حسی
۶- پژوهش‌های مرتبط با سیستم‌های واسط مغز – رایانه (Brain Computer Interface – BCI).

جهت بهرمندی از این خدمات با هماهنگی قبلی به واحد پلی کلینک بیمارستان مراجعه فرمائید.

تلفن تماس 19-01333565011  - داخلی ۱۵۸ یا ۱۵۷

بازگشت