Azeri | English | فارسی

اخبار

استانداردهای خرید خدمت بیمه ای

استانداردهای خرید خدمت بیمه ای

استانداردهای خرید خدمت بیمه ای

استاندارد خرید خدمت اکوکاردیوگرافی

استانداردهای خدمات سونوگرافی، برونکوسکوپی، داروهای سرطان

استانداردهای خدمت کاتاراکت و تزریق آواستین

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان- 97.4.16

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای آندوسکوپی

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای کلونوسکوپی

ابلاغ استانداردهای خدمات زنان (نسخه دوم)

راهنمای طبابت بالینی درد

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی ، بررسی و درمان درد

ابلاغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرائی گروه قلب

استاندارد مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی

استاندارد راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ

استاندارد راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان معده

استاندارد دستورالعمل اجرائی برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم

استاندارد راهنمای بالینی رادیوتراپی حین جراحی

آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنکر ادراری یا مقعدی ، شامل EMG و / مانومتری

شناسنامه و استاندارد خدمت CVS

شناسنامه و استاندارد خدمت آمنیوسنتز

شناسنامه و استاندارد خدمت کوردوسنتز

استاندارد خدمت پلویک فلور و زنان و زایمان

ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه نوزادان و اطفال

 

ابلاغ استاندارد های فیزیوتراپی

ابلاغ استاندارد های بخش مراقبتهای ویژه سکته مغزی

ابلاغ استاندارد های پزشکی هسته ای

شناسنامه و استاندارد خدمت EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

راهنمای تجویز داروهای IVIG

راهنمای تجویز داروهای ATG

استاندارد تجویز داروی ATG (نسخه سوم)

استانداردهای اکو کاردیوگرافی نسخه دوم

استاندارد خدمت استرس اکوکاردیوگرافی ارگومتریک یا تردمیل یا فارماکولوژیک (شامل قبل ، حین و بعد با نظارت و تفسیر و گزارش پزشک در بزرگسالان کد ملی :900715) نسخه دوم

استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی در بیماران غیرمادرزادی در بزرگسالان کد ملی :900740 نسخه دوم

استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی از طریق مری کد ملی :900795،900790،+900735 نسخه دوم

استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی در بزرگسالان کد ملی :900785 نسخه دوم

استاندارد خدمت اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی در بزرگسالان کد ملی :900780 نسخه دوم

استاندارد خدمت ترومبولیتیک تراپی - تجویز مهارکننده کد IIIa/IIb داخل کرونر (حین پروسیجر) با کد ملی 900640

راهنمای تجویز داروی اریتروپوتین

مسیر بالینی تشخیص،درمان و پیگیری سرطان معده(اردیبهشت1400)

استاندارد خدمت گفتار درمانی از راه دور(اردیبهشت1400)

استاندارد دستورالعمل ارائه خدمات در بخش مراقبتهای ویژه(بزرگسالان،اطفال،نوزادان)

بزرگسالان

اطفال

ابلاغیه تجویز نسخ HPV پاپ اسمیر و ماموگرافی

استاندارد درمانهای مداوم جایگزین کلیه

استاندارد خدمت تعویض پلاسمای درمانی یا TPE

استاندارد معاینه جامع شبکیه نوزاد نارس از طریق تصویربرداری پزشکی از راه دور

استاندارد پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری میاستنی گراویس

استاندارد رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس

استاندارد راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پروستات

استاندارد راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان لنفوم Diffuse large B-Cell Lymphoma

پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری MS (نسخه سوم)

استاندارد آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 

استاندارد ویزیت تکاملی گسترده کودکان

مدل ارائه خدمت به بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی

راهنمای تجویز داروی تموسیلین (Temocillin)

راهنمای تجویز واکسن پنوموکوک

پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها

استاندارد خدمت تجویز نالوکسان در تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها

استاندارد خدمت استندبای در اعمال مداخله ی قلبی و عروق(نسخه دوم)

ابلاغ استاندارد خونگیری ، تهیه و تزریق پلاسمای غنی از پلاکت prp

شناسنامه و استاندارد خدمت دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت های دارویی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای بیمارستانها

دستورالعمل تزریق داروی رمدسیور بصورت سرپایی و بستری موقت

بازگشت