Azeri | English | فارسی

اخبار

سمینار ارتقای سلامت کارکنان بیمارستان بین المللی قائم(عج)

سمینار ارتقای سلامت کارکنان بیمارستان بین المللی قائم(عج)

سمینار ارتقای سلامت کارکنان بیمارستان بین المللی قائم(عج) در راستای افزایش آگاهی کارکنان در خصوص  رژیم غذایی مناسب  و ورزش و عدم مصرف دخانیات مورخ ۹۷.۵.۲۹ با حضور پرسنل درمان و اداری و پشتیبانی  برگزار گردید.

 

 

 

بازگشت