Azeri | English | فارسی

اخبار

آنژیوپلاستی اورژانسی

آنژیوپلاستی اورژانسی

مژده🎉📣📣.                   مژده🎉📣📣
                              

انجام آنژیوپلاستی اورژانسی در بیمار دچار سکته قلبی حاد که بهترین روش درمان است در این مرکز در تمام ساعات شبانه روز انجام میشود.

بازگشت