Azeri | English | فارسی

اخبار

برگزاری کلاس اموزشی عدم مصرف دخانیات در راستای ارتقای سلامت کارکنان

برگزاری کلاس اموزشی عدم مصرف دخانیات در راستای ارتقای سلامت کارکنان

1396/12/15

کلاس آموزشی عدم مصرف دخانیات در راستای ارتقای سلامت کارکنان و طبق استاندارد های اعتبار بخشی مورخ 15/12/96 با حضور پرسنل پشتیبانی و اداری و درمان و تدریس همکار گرامی خانم نژاد مقدم برگزار گردید.

 

بازگشت