Azeri | English | فارسی

کتابخانه دیجیتال ارتقاء سلامت

کتابخانه دیجیتال ارتقاء سلامت بیمارستان قائم(عج)

 • از دخانیات تا فشار خون

  دانلود
 • از دیابت تا فشار خون

  دانلود
 • اصول دهگانه در پیشگیری از سرطان

  دانلود
 • بسته آموزشی زندگی سالم تر با مصرف روغن و چربی کمتر

  دانلود
 • بسته آموزشی و اطلاعاتی برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی

  دانلود
 • بسته آموزشی قند و پند

  دانلود
 • بسته آموزشی و اطلاعاتی زندگی اصیل

  دانلود
 • تشخیص و پیشگیری و درمان هپاتیت سی و دی

  دانلود
 • خانواده و نقش آن در پیشگیری از هپاتیت سی و دی

  دانلود
 • دوری از سیگار و قلیان

  دانلود
 • راهنمای آموزش بیمار مبتلا به آسم

  دانلود
 • راهنمای خود مراقبتی در آلزایمر

  دانلود
 • راهنمای خود مراقبتی در صرع

  دانلود
 • راهنمای خود مراقبتی در فشار خون

  دانلود
 • روش صحیح نشستن

  دانلود